Personen- en Familierecht 2

225,00

Personen- en familierecht 2

(Vermogensafwikkeling)

In 2023 is in deze cursus met name aandacht besteed aan de actualiteiten op het gebied van de afwikkeling van de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap na scheiding. In 2024 zal in deze cursus de nadruk liggen op de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, meer in het bijzonder de periodieke en finale verrekenbedingen en de verdeling van de gemeenschappelijke woning (eenvoudige gemeenschap), alsmede de afwikkeling van vermogen bij samenwoners bij scheiding.

Familierechtadvocaten worden regelmatig geconfronteerd met een ongelijke financiering van gemeenschappelijke goederen of vermogensverschuivingen en de vraag hoe het zit met de vergoedingsrechten. Dit zal besproken worden aan de hand van recente rechtspraak.

Als afsluiting zal ook ingegaan worden op  recente ontwikkelingen betreffende de afwikkeling van een huwelijksgemeenschap en de inmiddels als hoofdstelsel geldende beperkte gemeenschap van goederen. Behandeling van recente rechtspraak van de Hoge Raad op andere onderdelen van het relatievermogensrecht zal zeker ook niet ontbreken.

Er zal speciale aandacht zijn voor:

  • Huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting
  • Periodiek verrekenbeding
  • Finaal verrekenbeding
  • Eenvoudige gemeenschap
  • Vergoedingsrechten gehuwden
  • Samenwoners algemene vermogensrecht
  • Vergoedingsrechten samenwoners
  • Ontwikkelingen algehele gemeenschap
  • Ontwikkelingen beperkte gemeenschap

Datum/tijd
Vrijdag 8 maart 2024 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. B. (Bart) Breederveld

Bart Breederveld is advocaat en adviseur , gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Hij is tevens verbonden aan rechtenfaculteit van de VU, alwaar hij onder meer het huwelijksvermogensrecht en het goederenrecht doceert. Als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag wordt hij regelmatig betrokken bij complexe verreken- en verdelingszaken. Bart Breederveld doceert voor diverse onderwijs instellingen en wordt regelmatig verzocht als (bindend) adviseur op te treden in geschillen betreffende het vermogen. Ook publiceert hij regelmatig in de vaktijdschriften. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap bij scheiding.

Uitverkocht

Categorie: