Personen- en Familierecht 1

(Partner- en kinderalimentatie)

Datum/tijd
Vrijdag 3 november 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. R. (Rob) van Coolwijk

Van Coolwijk is sinds 2001 werkzaam als familierechtadvocaat en vFAs-scheidingsmediator. Hij is tevens voorzitter geweest van de vFAS. Naast zijn praktijk verzorgt hij regelmatig lezingen en cursussen en publiceert hij over familierechtelijke onderwerpen in (juridische) vakbladen en blogs.

Onderwerp
Partner- en kinderalimentatie.

→ Meer informatie en aanmelden

Burgerlijk Procesrecht

(Actualiteiten en hoger beroep)

Datum/tijd
Vrijdag 1 december 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. dr. G. (Gert) van Rijssen

Gert van Rijssen is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In recente jaren was hij bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor zijn overstap naar de rechterlijke macht was hij advocaat. Gert van Rijssen is ook een ervaren docent in het postacademische onderwijs voor advocaten. Door zijn werk als raadsheer weet hij de theorie bovendien op heldere wijze te vertalen naar de praktijk.

Onderwerp
In de ochtend zullen de actualiteiten in het burgerlijk procesrecht worden besproken. In de middag wordt de verdieping gezocht in het onderwerp “hoger beroep”. Onder andere het grievenstelsel, de devolutieve werking en het incidenteel appel komen aan de orde.

 Als een rode draad door de hele dag loopt de vraag hoe u het feitenmateriaal dat uw cliënt u aanreikt op strategische wijze kunt vertalen naar uw processtukken en op welke bekende en minder bekende valkuilen u daarbij bedacht moet zijn.

→ Meer informatie en aanmelden

Arbeidsrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 12 januari 2024 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling

Mr. Houweling is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Houweling is daarnaast redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Vanaf 2009 is Houweling als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. Verder is Houweling raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag en kroonlid van de SER.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden besproken.

→ Meer informatie en aanmelden

Strafrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 9 februari 2024 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
Prof. mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff

Sven Brinkhoff is hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Bosch, redacteur Nederlands Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJFS), docent aan de beroepsopleiding voor de advocatuur. Hij verzorgt daarnaast met regelmaat lezingen, cursussen en trainingen.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het strafrecht worden besproken. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de actualiteiten op het gebied van:
– strafprocesrecht: opsporing;
– strafprocesrecht: vervolging en berechting;
– bijzonder strafrecht; en
– getuigen(verzoeken).

→ Meer informatie en aanmelden

Personen- en Familierecht 2

(Vermogensafwikkeling)

Datum/tijd
Vrijdag 8 maart 2024 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. B. (Bart) Breederveld

Bart Breederveld is advocaat en adviseur , gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Hij is tevens verbonden aan rechtenfaculteit van de VU, alwaar hij onder meer het huwelijksvermogensrecht en het goederenrecht doceert. Als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag wordt hij regelmatig betrokken bij complexe verreken- en verdelingszaken. Bart Breederveld doceert voor diverse onderwijs instellingen en wordt regelmatig verzocht als (bindend) adviseur op te treden in geschillen betreffende het vermogen. Ook publiceert hij regelmatig in de vaktijdschriften. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap bij scheiding.

Onderwerp
In 2023 is in deze cursus met name aandacht besteed aan de actualiteiten op het gebied van de afwikkeling van de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap na scheiding. In 2024 zal in deze cursus de nadruk liggen op de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, meer in het bijzonder de periodieke en finale verrekenbedingen en de verdeling van de gemeenschappelijke woning (eenvoudige gemeenschap), alsmede de afwikkeling van vermogen bij samenwoners bij scheiding.

Familierechtadvocaten worden regelmatig geconfronteerd met een ongelijke financiering van gemeenschappelijke goederen of vermogensverschuivingen en de vraag hoe het zit met de vergoedingsrechten. Dit zal besproken worden aan de hand van recente rechtspraak.

Als afsluiting zal ook ingegaan worden op  recente ontwikkelingen betreffende de afwikkeling van een huwelijksgemeenschap en de inmiddels als hoofdstelsel geldende beperkte gemeenschap van goederen. Behandeling van recente rechtspraak van de Hoge Raad op andere onderdelen van het relatievermogensrecht zal zeker ook niet ontbreken.

Er zal speciale aandacht zijn voor:

  • Huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting
  • Periodiek verrekenbeding
  • Finaal verrekenbeding
  • Eenvoudige gemeenschap
  • Vergoedingsrechten gehuwden
  • Samenwoners algemene vermogensrecht
  • Vergoedingsrechten samenwoners
  • Ontwikkelingen algehele gemeenschap
  • Ontwikkelingen beperkte gemeenschap

→ Meer informatie en aanmelden

Verbintenissenrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 12 april 2024 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Assen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. E.F. (Emil) Verheul

Emil Verheul is universitair hoofddocent privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan Wijn & Stael Advocaten. Zijn onderzoek heeft betrekking op het vermogensrecht in brede zin.

In 2018 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen cum laude op een proefschrift over het eigendomsvoorbehoud. Voor zijn artikel ‘Overgang van wilsrechten bij contractsoverneming’ won hij in 2018 de Publicatieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht voor het tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin. Hij is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Insolventierecht, bewerker en lid van de hoofdredactie van de serie Wessels Insolventierecht en voorzitter van de Ars Aequi Boekenraad Privaatrecht.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het verbintenissenrecht worden besproken.

→ Meer informatie en aanmelden