Plaats en tijd

De cursussen beginnen om 09.45, duren tot 16:00 uur en worden gegeven in Van der Valk Hotel Assen. U wordt verzocht om circa een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, zodat op tijd kan worden begonnen met de cursus. Een cursus eindigt in principe om 16:00 uur. Houdt u er echter wel rekening mee dat een cursus kan uitlopen! De locatie heeft eigen parkeergelegenheid. De routebeschrijving naar Van der Valk Assen vindt u hier.

Kom op tijd

U wordt verzocht om circa een kwartier voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn, zodat op tijd kan worden begonnen met de cursus en de cursisten niet binnen druppelen, hetgeen voor de betreffende docent(e) en medecursisten storend kan zijn.

Factuur

Het cursusgeld bedraagt € 225,- per cursus. Over het cursusgeld is geen BTW verschuldigd. Het cursusgeld dient 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bij gebreke van betaling ontvangt u geen certificaat en derhalve geen punten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het cursusgeld blijft uiteraard wel verschuldigd. Het IBAN waar u het lesgeld naar kunt overboeken is NL61ABNA0452456932 bij de ABN-AMRO te Groningen ten name van “de Stichting der Vier Voormalige Noordelijke Balies”, onder vermelding van uw eigen naam en de door u te volgen cursus.

Annulering

U kunt kosteloos annuleren tot tot zes weken voor de aanvang van de cursus. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Bij latere annulering bent u het gehele cursusgeld verschuldigd. Het is mogelijk een vervanger te sturen, mits dit een kantoorgenoot betreft én u de Stichting tevoren van de vervanging schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gesteld. 
De Stichting stelt het op prijs dat annuleringen zo snel als mogelijk kenbaar worden gemaakt. Dat maakt het immers mogelijk om mensen die niet direct geplaatst zijn alsnog in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de cursus.

De Stichting is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, in geval van annulering veroorzaakt door de docent, de locatie of door (coronagerelateerde) overheidsmaatregelen.

De Stichting behoudt zich het recht voor om – zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn – de cursus te annuleren bij te weinig animo. Of sprake is van te weinig animo, staat enkel ter beoordeling van de Stichting. Indien hiervan sprake is, zal de Stichting de cursisten hiervan uiterlijk twee weken voor de cursusdag op de hoogte stellen. De Stichting zal van deze mogelijkheid slechts terughoudend gebruik maken.

Geen mobiele telefoons

Wij verzoeken u nadrukkelijk gedurende het onderwijs uw mobiele telefoon in het cursuslokaal uit te zetten. De ervaring leert, dat dit door velen en met name door de docenten, als hinderlijk wordt ervaren. Tenslotte bent u er ook om onderwijs te volgen en niet om allerlei zaken alsnog (telefonisch) te regelen.

Cursusmateriaal

Indien mogelijk zal vooraf per e-mail het cursusmateriaal worden toegezonden. Zo niet dan zal op de cursus cursusmateriaal worden uitgereikt.